lunes, 20 de junio de 2016

HORARI D'AQUESTS DIESHORARI D’AQUESTS DIES

            DIMARTS 21
                                                                                    
1.       DEMATÍ: 8’30h – 13’30h

Els nins han de venir al camp de futbol a les 8:30 i els heu de venir a cercar a les 13:30 allà. Han de dur una gorra posada, crema posada i berenar. Si és possible hauríem de dur la camiseta d’escola.

2.       HORABAIXA: 18.00-18.15h

Ens veurem al camp de futbol a les 18:00h al passadís que hi ha entre els dos pavellons (els nins sabran on és) ja vestits amb totes les coses que hem quedat. (amb roba esportiva tota blanca o tota negra o blanc/negre amb dos mocadors blancs agafats als canells (“muñecas”)) PREGAM PUNTUALITAT

            
            DIMECRES 21: 9’00h - 12’00h

Ens veurem a la Caritat a les 9h i els heu de venir a cercar a les 12h allà mateix. Han de dur banyador, una tovallola, crema posada, una muda de roba (amb el nom posat) i berenar. Poden dur pistoles d’aigua (nom posat a tot), però està prohibit dur globus.